TOBE.archi

Dům za stodolou

Co může přesvědčit mladou pražskou rodinu k návratu na rodné Valašsko? Nekonečná příroda, klid, rodina, nádherný vlastní pozemek s výhledy a projekt na míru od nás.
Krásný svažitý pozemek jsme očistili od nepotřebných staveb a otevřeli tím krásné výhledy do krajiny. Ponechali jsme pouze vysokou stodolu tvořící pomyslnou bariéru mezi ulicí a oázou klidu doma. Stodola poskytuje veškeré servisní zázemí včetně garážových stání, skladu zahradního nářadí i budoucí kanceláře pro hlavu rodiny. Samotná novostavba rodinného domu spočívá téměř na původních základech jednoho z stavení při severozápadním okraji. Hmota domu je založen na kontrastu s okolními vesnickými stavbami. Podlouhlý tvar s velkým prosklením na jihovýchodní fasádě je zaklopen horizontální linií ploché střechy s extenzivní zelení. Na konci lilie klesající v rámci interiéru podle svažitosti terénu najdeme velkorysý obytný prostor s výhledem do kraje přes původní ovocný sad.

Lokalita

Kladeruby

Rok

2020

Stav

Realizace