TOBE.archi

Infocentrum PRAGUE CITY TOURISM

Návštěvnické centrum hlavního města Prahy přímo pod Orlojem namísto výstavního prostoru Staroměstské radnice? Skvělá příležitost a zároveň velká výzva!
Koncept návrhu do historických gotických klenutých prostor je založen na nenásilné vestavbě jednotlivých funkčních bloků. Vestavba je půdorysně řešena ve dvou lineárních směrech, které jsou na sebe navzájem kolmé. Zároveň však nenavazují na žádnou z linií původního historického stavebního díla a dávají tak jasně na zřetel, že jsou do majestátních prostor vestavěny dodatečně. Koncepce čistého bílého designu, luxusního osvětlení dodávají vestavbě a nové funkci prostoru návštěvnického centra nezaměnitelný styl, který je však vzhledem ke svému charakteru stále ohleduplným a snadno odstranitelným zásahem.

Lokalita

Praha 1

Rok

2015

Stav

Studie